Íslenska English
Fáðu fasteignaverðmat

Íbúðaverðvísar Gangverðs

í samanburði við Vísitölu Þjóðskrár fyrir íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu

á (n.tt. ) keypt í kringum síðan þá. Vísitala Þjóðskrár á höfuðborgarsvæðinu .

Línuritið sýnir hlutfallslega breytingu á fermetraverði íbúðarhúsnæðis á mismunandi svæðum og í ólíkum eignaflokkum í samanburði við vísitölu Þjóðskrár. Svæðaskiptingin fylgir skilgreiningu Þjóðskrár á fasteignamatssvæðum.

Veljið tímapunkt með því að smella á ártal og draga að því búnu lóðrétta ásinn til innan ársins ef með þarf. Verður valinn mánuður þá að upphafspunkti tímabils þar sem vísitalan og allir verðvísar hafa sama gildi og sýna línurnar hægra megin ássins mismun á þróun þeirra eftir það. Velja má staðsetningu samkvæmt svæðaskiptingu fasteignamats Þjóðskrár með því að smella á viðeigandi línu eða velja í flettiglugga og takmarka úrtakið sem skoðað er við einstakar tegundir og stærðarflokka með vali í viðeigandi flettigluggum ofan línuritsins.

Upplýsingar

Um verðvísana

Verðvísir svæðis eða flokks eigna er meðaltalsmatsverð allra íbúða sem skilgreiningin nær yfir á hverjum tíma. Byggist mat einstakra eigna á tækni sem Gangverð hefur þróað og spáir fyrir um söluverð til skamms tíma með meiri nákvæmni en aðrar aðferðir leyfa, þ.á.m. sú sem Þjóðskrá Íslands beitir við fasteignamat. Vísitala Þjóðskrár er meðaltal nýlegra söluverða. Getur hún því verið misvísandi mælikvarði á verðþróun eignaflokka og svæða þar sem velta er í minna lagi, þó hún gefi glögga mynd af verðþróun þeirra eigna sem tíðast skipta um hendur. Varhugavert er því að draga ályktanir um þróun fasteignamarkaðarins í heild á grundvelli slíkrar vísitölu, enda er verðþróun veltumestu íbúðaflokkanna oft fjarri því að vera dæmigerð fyrir heildina eða ólíka flokka eigna. Þar sem Verðvísar Gangverðs byggja á matsverði allra eigna, kemur þetta vandamál ekki upp og endurspegla verðvísarnir alltaf samsetningu markaðarins og rétta meðalverðþróun. Af sömu ástæðu er með aðferðafræði Gangverðs unnt að reikna mánaðarlegan verðvísi fyrir svo litla flokka eigna sem verkast vill, óháð því hvort sölutíðni innan þeirra er há eða lág. Þó fasteignaviðskipti séu lítil fæst alltaf besta punktmat á verði einstakra eigna og meðaltali eignaflokka með aðferð Gangverðs, en skortur á upplýsingum birtist í meiri óvissu um matið en ella væri.

Um Gangverð

Gangverð er sprotafyrirtæki á sviði tölfræðitækni sem stefnir að því að komast í fremstu röð á heimsvísu sem upplýsingabirgi eignaverða fyrir fjármálafyrirtæki undir alþjóðlega nafninu Invector. Fyrirtækið er í eigu Nýsköpunarsjóðs Íslands og stofnenda. Nánari upplýsingar eru veittar í tölvupósti: gangverd@gangverd.is.